✪ GIẢI PHÁP LẬP TRÌNH NHÚNG
———————————————
– RASPBERRY
– ARM
– ARDUINO
– AVR
– NODE MCU
– ANDROID
———————————————
✪ DẠY LẬP TRÌNH NHÚNG – ONLINE & OFFLINE
– LẬP TRÌNH C, C++
– LẬP TRÌNH RASPBERRY
– LẬP TRÌNH ARM
– LẬP TRÌNH PIC
– LẬP TRÌNH ARDUINO
– LẬP TRÌNH IOT
– LẬP TRÌNH AVR
– KỸ THUẬT SỐ
– LẬP TRÌNH MATLAB
———————————————
✪ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ – HARDWARE & SOFTWARE
———————————————
✪ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT – NÔNG NGHIỆP – CÔNG NGHIỆP – ĐỜI SỐNG
———————————————
✪ NHẬN HƯỚNG DẪN HOẶC LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRÊN TẤT CẢ CÁC NỀN TẢNG TRÊN
———————————————

✪ CHI TIẾT CÁC KHÓA HỌC ĐANG TRIỂN KHAI
⋆ LẬP TRÌNH C, C++
_Cú pháp, toán tử
_ Cấu trúc IF, While, Switch – Case, For
_ Mảng 1 chiều, mảng nhiều chiều
_ Con trỏ
_ Struct
_ Hàm
_Các bài toán(Cơ bản + Nâng cao)
———————————————
⋆ LẬP TRÌNH PIC
+ NỘI DUNG KIỀN THỨC:
_ Lập trình căn bản(I/0, Timer, Interrupt, Đa luồng)
_Lập trình Nút nhấn, Bàn Phím, LCD, RFID, GPS, GMS
_ Cảm biến: Gas, Nồng độ cồn, Bụi, Nhịp tim, Ánh sáng, Siêu âm,….
_ Giao tiếp UART, I2C, SPI, Lora, RF
_ Điều khiền qua Bluetooth, Wifi sừ dụng nền tảng PIC + Android(MIT + Android Studio)
_ Điều khiển sử dụng C#, VB
———————————————
⋆ LẬP TRÌNH ARDUINO
_ Arduino Căn bản(Nút nhấn, Cảm biến đơn giản)
_ Arduino + Bluetooth, Wifi, Lora, RF
_ Arduino + GPS, GMS
_ Arduino + Web + SQL
_ Arduino + Cloud
_Arduinio + Google Asisstant, Alexa, Google Home
———————————————
⋆ LẬP TRÌNH RASPBERRY
_ Lập trình Raspberry căn bản
_ Raspberry + Sensor
_ Raspberry + RF
_ Raspberry + Webserver
_ Raspberry + Cloud
_ Raspberry + Google Assistant
_ Raspberry + GUI
_ Raspberry + Camera
_ Raspberry + Open CV
_ Raspberry + Arduino
_ Raspberry SmartHome
———————————————
⋆LẬP TRÌNH XỬ LÝ ẢNH
_ Nhận diện khuôn mặt (C#, Raspberry, Matlab)
_ Nhận diện biển số (C#, Raspberry, Matlab)
_Nhận diện chữ viết (C#, Raspberry, Matlab)
_ Đếm xem Car, Motor
_ Đềm người

SDT: 0865 5 7 87 78
Email: [email protected]
Website:

Tag: phím tắt android studio, IOT, ELEX MASTER LAB, ELEX MASTER, IOT NODEMCU, IOT ARDUINO, IOT PIC, IOT ESP8266, ESP8266, ESP8266 ARDUINO, ESP8266 ANDROID, ESP8266 PIC, ESP8266 ARM, ESP8266 ANDROID STUDIO, ESP8266 PHP, NODEMCU ANDROID, NODEMCU ANDROID STUDIO, ANDROID JSON, ANDROID TCP/IP, ANDROID MQTT, ANDROID FIREBASE, ESP8266 FIREBASE, ESP8266 MQTT, ESP8266 JSON, ESP8266 TCP/IP

Xem thêm: https://gócdigital.vn/category/chia-se

Nguồn: https://gócdigital.vn