Rate this postTrong văn bản, đôi khi có những từ tiếng anh hoặc 1 danh từ, mà bạn sợ người đọc không hiểu. Thì bạn có thể chèn chú thích hoặc ghi chú, để giải thích nghĩa …

Tag: note trong word, [vid_tags]

Xem thêm: https://gócdigital.vn/category/review

Nguồn: https://gócdigital.vn