Rate this post

Cách thực hiện

Tại thanh địa chỉ trình duyệt, bạn nhập about:config và nhấn Enter.

Trong giao diện cảnh báo bảo mật, bấm vào nút Accept the Risk and Continue.

Tiếp theo, nhập vào thanh tìm kiếm từ khóa full-screen-api.warning.timeout.

Cách tắt thông báo Now Fullscreen cho trình duyệt Firefox - ảnh 1

Chỉnh sửa giá trị của bảng thông báo

Trong kết quả xuất hiện bạn bấm vào biểu tượng hình cây viết chì bên cạnh, chỉnh sửa giá trị mặc định thành 0. Hoặc bạn có thể điều chỉnh về một giá trị ít hơn để bảng thông báo này hiển thị và biến mất nhanh hơn, trong trường hợp bạn bấm nhầm thao tác thu phóng màn hình.

Nguồn: geekmindset.net