Rate this postDemo sản phẩm đạt giải nhì trong cuộc thi sáng tạo phần mềm SOFTCON 2020 – Học Viện Kỹ thuật Quân sự.

Mô tả cách hoạt động: phần mềm hoạt động với cơ sở dữ liệu MS Sql Server.
– Phần mềm sẽ đọc cấu trúc trong cơ sở dữ liệu, sau đó sẽ cho phép người sử dụng tuỳ chọn bỏ chọn, loại trừ các bảng không cần thiết để quản lý.
– Tiếp đến, người dùng chỉ cần chọn nền tảng cần xuất ra, ví dụ như Winform C# hoặc ASP MVC.
– Tiếp đến, mở project lên và chạy thử thôi !

5Seconds code – COREKT.

Tag: ntu coder, [vid_tags]

Xem thêm: https://gócdigital.vn/category/review

Nguồn: https://gócdigital.vn