Personal Kanban (Kanban cá nhân) là một phương pháp quản lý công việc được đề xuất bởi Jim Benson dựa trên tinh thần của phương pháp Kanban vốn rất nổi tiếng của Lean Production (Sản xuất Tinh gọn).
Phương pháp này hướng đến gia tăng năng suất, hiệu quả, giảm stress trong công việc thông qua việc quản lý luồng công việc và tuân thủ 2 nguyên lý: Trực quan hóa công việc và Giới hạn công việc đồng thời.
Video này là một phần của khóa học “Hoàn thành mọi việc với Kanban”:

Tag: phần mềm quản lý công việc cá nhân, kanban, Personal Kanban, phương pháp làm việc, phương pháp làm việc hiệu quả, làm việc hiệu quả, tăng năn suất, tăng hiệu quả, năng suất, hiệu quả, học viện agile

Xem thêm: https://gócdigital.vn/category/cong-nghe

Nguồn: https://gócdigital.vn