Rate this postwww.cnetvn.com – Nonstop Information
Giới thiệu tổng quan, đánh giá, hướng dẫn Root và Restore Nokia X 2014

Phần 1: Trên tay sản phẩm 00:05
Phần 2: Cách restore máy về firmware gốc 06:17
Phần 3: Cách root máy và cài Google Play Store 12:33

Tag: nokiax, Nokia, Nokia X, cnetvn, root, restore

Xem thêm: https://gócdigital.vn/category/review

Nguồn: https://gócdigital.vn